Trang chủ » Hoạt động công ty

Tổng kết cuối năm 2017

 

 


MC giới thiệu buổi Lễ cuối năm 2017

 


Giám đốc sàn 1 báo cáo tình hình kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018

 


Giám đốc sàn 3 báo cáo tình hình kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018

 


Giám đốc sàn 5 báo cáo tình hình kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018

 


Giám đốc sàn 7 báo cáo tình hình kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018

 


Giám đốc sàn 9 báo cáo tình hình kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018

 


Sale admin báo cáo tình hình kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018

 


Phó Tổng Giám Đốc nhận xét tình hình kinh doanh năm 2017 và triển khai kế hoạch kinh doanh 2018

 


Tổng Giám Đốc nhận xét và cảm ơn toàn thể NVKD đã gắn bó cùng công ty trong suốt năm vừa qua

 


Trao thưởng NVKD xuất sắc - Top sales dự án Quảng Ninh

 


Trao thưởng NVKD xuất sắc - Giải khuyến khích

 


Trao thưởng NVKD xuất sắc - Hạng 1, Hạng 2, Hạng 3

 


Trao thưởng Trưởng phòng KD xuất sắc

 


Trao thưởng Quản lý KD xuất sắc